Hospodaření klubu v r. 2018

Hospodaření klubu v r. 2018 skončilo ztrátou. Ta byla způsobena nehospodárným jednáním minulé předsedkyně. Valná hromada klubu konaná dne 4. 4. 2019 zásadně odsoudila hospodaření klubu, za které minulá předsedkyně odpovídala. Ztráta byla způsobena hlavně tím, že si minulá předsedkyně nechala proplácet letenky ze Španělska, náklady na vlastní reprezentaci a další výdaje.

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.