Českomoravský klub Cane Corso, z.s.

IČO: 67983219

spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 8908

telefon: 233 372 021

emaily: canecorsoklub@email.cz ; cmkcccr@email.cz