Krytí fen

Majitel feny si od klubu s dostatečným předstihem před vlastním krytím vyžádá krycí listy (KL). Žádanka o KL je ke stažení ZDE a vyplněná se zašle na klubový e-mail canecorsoklub@email.cz.

Chovnost krycího psa si majitel ověří u osoby zodpovědné za uchovnění psů v klubu, ze kterého krycí pes pochází. Případně lze tuto informaci ověřit z PP krycího psa.

Jednatel klubu zašle majiteli feny ověřené KL. Vyplněný KL č. 1 zasílá majitel feny jednateli klubu společně s vyplněným KL č. 2, a to nejpozději do 6 týdnů po narození štěňat společně se zápisovým listem vrhu z ČMKU (viz vydání průkazu původu).

Pro krytí psem mimo ČR je potřeba, aby měl pes v PP uvedenou chovnost dané země. Majitel kryté feny je povinen do klubu zaslat kopii PP krycího psa, kde je tato informace uvedena a případně zaslat i vyhodnocení DKK. Některé zahraniční kluby stále nemají jako podmínku chovnosti vyhodnocení DKK a je zcela na majiteli feny, zda podstoupí krytí bez vyhodnocení DKK psa. Vzhledem k možnosti šíření dysplazie kyčelního kloubu v chovu, nedoporučujeme krytí feny bez znalosti stupně DKK u psa. Štěňata z vrhu, kde oba rodiče nemají uvedený stupeň DKK (optimálně A nebo B) mají zvýšené riziko, že budou postižení dysplazií a vzhledem k tomu nebudou moci být uchovnění. Viz podmínky chovnosti ZDE.

Vydání průkazu původu

Majitel si stáhne Žádanku o zápisová čísla, kterou vyplní a zašle v elektronické podobě na pracoviště č. 1 plemenné knihy ČMKU nejpozději do 4 týdnů od narození štěňat (email: huskova@cmku.cz). Následně obdrží zápisový list vrhu. Do tohoto dokumentu veterinář, který čipuje štěňata, vlepí čísla čipů. Čipování štěňat doporučujeme provést nejdříve ve věku 5 týdnů.

Majitel štěňat zašle po očipování jednateli klubu vyplněný KL č. 1 a KL č. 2 a zápisový list vrhu, potvrzený veterinářem.
Tyto dokumenty budou po schválení jednatelem klubu zaslány na plemennou knihu ČMKU.

Plemenná kniha ČMKU má po obdržení všech podkladů pro vystavení PP 1 měsíc na vyřízení žádosti. Po vyřízení žádosti zašle plemenná kniha majiteli štěňat průkazy původu.

Majitel štěňat obdrží společně s krycími listy žádanku zápisu vrhu, tu zašle v elektronické podobě na pracoviště č. 1 plemenné knihy ČMKU nejpozději do 4 týdnů, kontakt ZDE. Následně obdrží zápisový list vrhu. Do tohoto dokumentu veterinář, který čipuje štěňata, vlepí čísla čipů. Čipování štěňat doporučujeme provést nejdříve ve věku 5 týdnů.
Majitel štěňat zašle po očipování jednateli klubu vyplněný KL č. 1 a KL č. 2 a zápisový list vrhu, potvrzený veterinářem.
Tyto dokumenty budou po schválení jednatelem klubu zaslány na plemennou knihu ČMKU.
Plemenná kniha ČMKU má po obdržení všech podkladů pro vystavení PP 1 měsíc na vyřízení žádosti. Po vyřízení žádosti zašle plemenná kniha majiteli štěňat průkazy původu.

Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize ČMKU nejpozději do 3 měsíců věku štěňat. Doporučujeme dodržení všech výše uvedených termínů z důvodu zkrácení lhůty pro obdržení PP.

Jednatel klubu: Iva Souralová, Dřevčice 11, 472 01 Dubá – Dřevčice

Zápis se kompletně řídí zápisním řádem ČMKU.