PODMÍNKY PRO UCHOVNĚNÍ PSŮ PLEMENE CANE CORSO (platné od 01. 09. 2022)

PODMÍNKY PRO UCHOVNĚNÍ PSŮ PLEMENE CANE CORSO (platné do 31. 08. 2022)


Kupírování uší a ocasu

Psi, u nichž bylo provedeno kupírování uší, nemohou být klubem uchovněni, neboť kupírování uší je považováno za týrání podle § 4 odst. 1, písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a je zakázané.

Psi, u kterých bylo provedeno kupírování ocasu v době do 7 dnů od narození je možné uchovnit za podmínky, že majitel psa doloží jednateli klubu písemné prohlášení veterinárního lékaře, který kupírování ocasu provedl, že tento zákrok provedl zcela v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména pak, že tento zákrok byl proveden v době do 7 dnů od narození psa (viz § 7 odst. 3, písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). To platí i v případě, že kupírování ocasu bylo provedeno v zahraničí v souladu s tamními právními předpisy.

Pozn.: Klub kupírování ocasu zásadně nedoporučuje, a to vzhledem k tomu, že standard FCI pro plemeno Cane Corso je bez zkráceného ocasu. V řadě zemí není možné psy plemene Cane Corso se zkráceným ocasem vystavovat, a i v případě, že je vystavování psů se zkráceným ocasem povoleno, rozhodčí na výstavách přihlíží k tomu, zda vystavovaný pes odpovídá standardu pro Cane Corso (tj. bez zkráceného ocasu) či nikoliv. Ke zkracování ocasu není vůbec žádný důvod.


Majitel psa nebo feny zašle na adresu jednatele klubu následující dokumenty

  1. Originál průkazu původu
  2. Posudek z absolvované výstavy (viz podmínky výše)
  3. Originál vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu (viz podmínky výše)
  4. Barevnou fotografii psa nejlépe ve výstavním postoji
  5. Čestné prohlášení
  6. Prohlášení veterinárního lékaře v případě kupírování ocasu (viz podmínky výše)
  7. Vyhodnocení DNA profilu psa
  8. Výsledek testu na DSRA psa

Výše zmiňované materiály je třeba odeslat na adresu jednatele klubu:
Iva Souralová, Dřevčice 11, 472 01 Dubá – Dřevčice

Kontaktní údaje na specialisty KVL pro posuzování DKK

MVDr. Lukáš Duchek

http://www.vetcentrum.cz/
adresa: Jindrova 854/43, 155 00 Praha 5
e-mail: duchek@vet-centrum.cz
tel: +420 775 688 637
číslo účtu: 27-4570340267/0100 var. symbol: 30

MVDr. Milan Snášil, CSc.

http://www.snasil.cz/
adresa: Podvseká 20, 624 00 Brno
e-mail: veterina-info@seznam.cz
tel: +420 605 813 955
číslo účtu: 109051450/0300

MVDr. Milan Decker

http://www.decker.cz/
adresa: Krchleby 44, 345 61 Staňkov
e-mail: veterina@decker.cz
tel: +420 728 665 140
poplatek za vyšetření bude účtován formou dobírky

MVDr. Martin Novák

http://www.abvet.cz/
adresa: Nerudova 1040, 735 81 Nový Bohumín
e-mail: abvet@seznam.cz
tel: +420 604 957 560
číslo účtu: 115-6876620287/0100 var. symbol: 0400

MVDr. Radek Musil

http://www.monadavet.cz/
adresa: Štolmíř 129, 282 01, Český Brod
e-mail: recepce@monadavet.cz
tel: 420 777 511 607
číslo účtu: 158885566/0600, var. symbol 111

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.