1. Vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu (DKK)Vyhodnocení DKK lze provádět od 18-ti měsíců stáří (v den vyšetření musí mít posuzovaný jedinec 18 měsíců nebo více), vyhodnocení mladších jedinců nebude uznáno. Ve všech případech jsou z chovu vyloučeni jedinci se stupněm postižení dle hodnocení FCI „E“, a to i jednostranně. Vyšetření a vyhodnocení musí být provedeno v ČR oprávněnými veterinárními lékaři (viz předpisy KVL), přičemž specialisté KVL pro posuzování DKK musí mít s klubem uzavřenou smlouvu na posuzování DKK.

 2. Hodnocení exteriéru a povahy a) absolvování výstavy vyššího typu (minimálně se zadáváním CAC) pořádané pod záštitou ČMKU s výsledným hodnocením výborný nebo velmi dobrý v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů,

  nebo

  b) bonitace dle bonitačního řádu klubu a za principu dodržení řádů ČMKU (např. posuzovat musí rozhodčí z řad rozhodčích ČMKU pro posuzování exteriéru psů s aprobací na dané plemeno a musí být dána možnost odvolání).

 3. Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce

 4. Soulad se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (zákon)

  Jedince s průkazem původu vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU, u kterých byl proveden chirurgický zákrok za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností ve smyslu § 4 odst. 1, písm. g) zákona, zejména u nich byl krácen ocas po 7. dni od narození nebo kupírovány uši, nelze uchovnit.

 5. DNA profil

  Jedinec má vyhotovený DNA profil dle normy ISAG2006 a novější. DNA profil jedince musí být zpracován akreditovanou laboratoří, která má s klubem uzavřenou smlouvu na zpracování DNA profilů. Odběr vzorků pro vyhotovení DNA profilu jedince a odeslání do akreditované laboratoře může provést pouze předseda klubu nebo jednatel klubu nebo v ČR oprávněný veterinární lékař (viz předpisy KVL) nebo přímo akreditovaná laboratoř, která má s klubem uzavřenou smlouvu na zpracování DNA profilů. Osoba provádějící odběr vzorků je povinna ověřit identitu zvířete z čísla čipu a tuto identitu uvést do formuláře, který je zasílán společně se vzorkem.

 6. ÚčinnostTyto Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane Corso jsou účinné dnem 1. 1. 2022.
  Tyto Podmínky pro uchovnění psů plemene Cane Corso byly schváleny dne 14.10.2021


Kupírování uší a ocasu

Psi, u nichž bylo provedeno kupírování uší, nemohou být klubem uchovněni, neboť kupírování uší je považováno za týrání podle § 4 odst. 1, písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a je zakázané.

Psi, u kterých bylo provedeno kupírování ocasu v době do 7 dnů od narození je možné uchovnit za podmínky, že majitel psa doloží jednateli klubu písemné prohlášení veterinárního lékaře, který kupírování ocasu provedl, že tento zákrok provedl zcela v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména pak, že tento zákrok byl proveden v době do 7 dnů od narození psa (viz § 7 odst. 3, písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). To platí i v případě, že kupírování ocasu bylo provedeno v zahraničí v souladu s tamními právními předpisy.

Pozn.: Klub kupírování ocasu zásadně nedoporučuje, a to vzhledem k tomu, že standard FCI pro plemeno Cane Corso je bez zkráceného ocasu. V řadě zemí není možné psy plemene Cane Corso se zkráceným ocasem vystavovat, a i v případě, že je vystavování psů se zkráceným ocasem povoleno, rozhodčí na výstavách přihlíží k tomu, zda vystavovaný pes odpovídá standardu pro Cane Corso (tj. bez zkráceného ocasu) či nikoliv. Ke zkracování ocasu není vůbec žádný důvod.

Majitel psa nebo feny zašle na adresu jednatele klubu následující dokumenty

 1. Originál průkazu původu
 2. Posudek z absolvované výstavy (viz výše)
 3. Originál vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu (viz výše)
 4. Barevnou fotografii psa nejlépe ve výstavním postoji
 5. Čestné prohlášení
 6. Prohlášení veterinárního lékaře v případě kupírování ocasu (viz výše)

Výše zmiňované materiály je třeba odeslat na adresu jednatele klubu:
Iva Souralová, Dřevčice 11, 472 01 Dubá – Dřevčice

Kontaktní údaje na specialisty KVL pro posuzování DKK

MVDr. Lukáš Duchek

http://www.vetcentrum.cz/
adresa: Jindrova 854/43, 155 00 Praha 5
e-mail: duchek@vet-centrum.cz
tel: +420 775 688 637
číslo účtu: 27-4570340267/0100 var. symbol: 30

MVDr. Milan Snášil, CSc.

http://www.snasil.cz/
adresa: Podvseká 20, 624 00 Brno
e-mail: veterina-info@seznam.cz
tel: +420 605 813 955
číslo účtu: 109051450/0300

MVDr. Milan Decker

http://www.decker.cz/
adresa: Krchleby 44, 345 61 Staňkov
e-mail: veterina@decker.cz
tel: +420 728 665 140
poplatek za vyšetření bude účtován formou dobírky

MVDr. Martin Novák

http://www.abvet.cz/
adresa: Nerudova 1040, 735 81 Nový Bohumín
e-mail: abvet@seznam.cz
tel: +420 604 957 560
číslo účtu: 115-6876620287/0100 var. symbol: 0400

MVDr. Radek Musil

http://www.monadavet.cz/
adresa: Štolmíř 129, 282 01, Český Brod
e-mail: recepce@monadavet.cz
tel: 420 777 511 607
číslo účtu: 158885566/0600, var. symbol 111

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.