Chovné podmínky pro plemeno italský corso pes:

 1. Vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu

  Posouzení dysplazie kyčelního kloubu (DKK) nejdříve od 18 měsíců věku. Současně s posudkem DKK je vhodné provést i posouzení dysplazie loketního kloubu (DLK), případně též posouzení osteochondrózy (OCD). Posouzení dysplazie loketního kloubu (DLK) a posouzení osteochondrózy (OCD) však není pro uchovnění povinné. Pro posouzení DKK a DLK je nutné provést rentgenové snímky v souladu s vnitřním předpisem komory veterinárních lékařů (KVL). Tyto snímky může provést jakýkoliv veterinář, který je členem KVL. V případě, že snímek zhotovuje veterinář, který nemá s klubem uzavřenou smlouvu, zasílá snímek pro posouzení specialistovi KVL, který s klubem uzavřenou smlouvu má. Rentgenový snímek může být zhotoven přímo u specialisty, se kterým má klub uzavřenou smlouvu, a v tomto případě se snímek nikomu dalšímu neposílá. Vlastní vyhodnocení snímků může provádět pouze specialista KVL, se kterým má klub uzavřenou smlouvu. Seznam specialistů je ZDE. V žádosti o posouzení je nutné uvést kromě údajů požadovaných KVL i skutečnost, že žadatel je členem Cane Corso klubu Česká republika a jeho členské číslo. Před vlastním posouzením je nutné na účet specialisty uhradit poplatek za posouzení DKK ve výši 500 Kč vč. DPH a DLK ve výši 500 Kč vč. DPH. Pouze v případě posouzení snímku u MVDr. Deckera se poplatek neplatí předem, ale formou dobírky se zaslaným posouzením. Příslušný specialista zašle výsledek posouzení DKK a eventuálně DLK na adresu majitele psa. Nejhorší možný výsledek pro uchovnění je DKK stupně D. Pro omezení dysplazie v chovu Cane Corso doporučujeme množení především psů s klasifikací DKK A. V případě množení jedince se stupněm DKK B nebo C, doporučujeme krytí s jedincem stupně A. Množení jedinců se stupněm DKK D se zásadně nedoporučuje. Literatura je k dispozici ZDE (vědecká publikace v angličtině ZDE).

 2. Hodnocení exteriéru a povahy
  1. Výstavní posudek z absolvované výstavy vyššího typu minimálně se zadáváním CAC (z mezitřídy, třídy otevřené, třídy pracovní nebo z třídy šampionů) pořádané pod záštitou ČMKU s nejhorším možným výsledkem velmi dobrý. Výstavní posudek musí být z výstavy na území ČR. Zahraniční výstavy pro účely uchovnění nemohou být uznány.
  2. Posudek z bonitace, kterou lze provést pouze dle bonitačního řádu klubu.
 3. Fena smí mít nejvýše 1 vrh v kalendářním roce

Při splnění výše uvedených podmínek vyznačí jednatel klubu chovnost v průkazu původu a zašle jej majiteli psa zpět. Majitel chovného jedince následně zašle průkaz původu na pracoviště č. 1 plemenné knihy ČMKU k zapsání do evidence chovných jedinců. Odpovědná osoba pro plemeno Cane Corso je paní Simona Hušková. Kontakt na ČMKU je ZDE. Následně po přeregistraci uchovněného jedince na ČMKU obdrží majitel psa knihu krytí a v případě uchovnění feny knihu odchovu. Tuto knihu je majitel povinen spravovat.

Kupírování uší a ocasu

Psi, u nichž bylo provedeno kupírování uší, nemohou být klubem uchovněni, neboť kupírování uší je považováno za týrání podle § 4 odst. 1, písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a je zakázané.

Psi, u kterých bylo provedeno kupírování ocasu v době do 7 dnů od narození je možné uchovnit za podmínky, že majitel psa doloží jednateli klubu písemné prohlášení veterinárního lékaře, který kupírování ocasu provedl, že tento zákrok provedl zcela v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména pak, že tento zákrok byl proveden v době do 7 dnů od narození psa (viz § 7 odst. 3, písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). To platí i v případě, že kupírování ocasu bylo provedeno v zahraničí v souladu s tamními právními předpisy.

Pozn.: Klub kupírování ocasu zásadně nedoporučuje, a to vzhledem k tomu, že standard FCI pro plemeno Cane Corso je bez zkráceného ocasu. V řadě zemí není možné psy plemene Cane Corso se zkráceným ocasem vystavovat, a i v případě, že je vystavování psů se zkráceným ocasem povoleno, rozhodčí na výstavách přihlíží k tomu, zda vystavovaný pes odpovídá standardu pro Cane Corso (tj. bez zkráceného ocasu) či nikoliv. Ke zkracování ocasu není vůbec žádný důvod.

Majitel psa nebo feny zašle na adresu jednatele klubu následující dokumenty

 1. Originál průkazu původu
 2. Posudek z absolvované výstavy (viz výše)
 3. Originál vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu (viz výše)
 4. Barevnou fotografii psa nejlépe ve výstavním postoji
 5. Čestné prohlášení
 6. Prohlášení veterinárního lékaře v případě kupírování ocasu (viz výše)

Výše zmiňované materiály je třeba odeslat na adresu jednatele klubu:
Iva Souralová, Dřevčice 11, 472 01 Dubá – Dřevčice

Kontaktní údaje na specialisty KVL pro posuzování DKK

MVDr. Lukáš Duchek

http://www.vetcentrum.cz/
adresa: Jindrova 854/43, 155 00 Praha 5
e-mail: duchek@vet-centrum.cz
tel: +420 775 688 637
číslo účtu: 27-4570340267/0100 var. symbol: 30

MVDr. Milan Decker

http://www.decker.cz/
adresa: Krchleby 44, 345 61 Staňkov
e-mail: veterina@decker.cz
tel: +420 728 665 140
poplatek za vyšetření bude účtován formou dobírky

MVDr. Martin Novák

http://www.abvet.cz/
adresa: Nerudova 1040, 735 81 Nový Bohumín
e-mail: abvet@seznam.cz
tel: +420 604 957 560
číslo účtu: 115-6876620287/0100 var. symbol: 0400

MVDr. Milan Snášil, CSc.

http://www.snasil.cz/
adresa: Podvseká 20, 624 00 Brno
e-mail: veterina-info@seznam.cz
tel: +420 605 813 955
číslo účtu: 109051450/0300