OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU CANE CORSO

22.11.2018

Vážení členové klubu,

dne 18.11.2018 proběhla mimořádná valná hromada našeho klubu, které se zúčastnilo 13 členů, což je za poslední období rekordní počet. Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za účast i za pomoc vyvést klub z katastrofální situace, do které se dostal. V souladu s avizovaným a schváleným programem byl na této mimořádné valné hromadě především doplněn výbor ČMKCC tak aby byl funkční a mohl řádně zabezpečovat činnost klubu. Novými členy výboru byli zvoleni Denis Gacek, Evžen Korec, Petra Nováková a Martina Orságová.

Na následném jednání výboru pak bylo rozhodnuto tak, že:

Na mimořádné valné hromadě byly rovněž v rámci organizačních opatření předneseny následující body:

Výbor ČMKCC