Odběr vzorků pro vyhotovení DNA profilu jedince a odeslání do akreditované laboratoře může dle klubové legislativy provést pouze předseda klubu nebo jednatel klubu nebo v ČR oprávněný veterinární lékař (viz předpisy KVL) nebo přímo akreditovaná laboratoř, která má s klubem uzavřenou smlouvu na zpracování DNA profilů (Genomia). Osoba provádějící odběr vzorků je povinna ověřit identitu zvířete z čísla čipu a tuto identitu uvést do formuláře, který je zasílán společně se vzorkem.

Na webu https://www.genomia.cz/cz/objednavka/stepsample/FlE-218/ vyplňte žádanku a objednávku. Jako typ odběru zadejte „Stěr sliznice (vlastní kartáček)“ nebo „Odběr krve (vlastní zkumavka)“. Pro získání 10% slevy je potřeba vyplnit, že jste členy Cane Corso klubu ČR a Vaše klubové číslo pro identifikaci.

Po zaregistrování a zaplacení objednávky obdržíte číslo vzorku, kterým pak vzorek označíte.

Potvrzenou žádanku/objednávku zašlete vždy na vědomí klubu na e-mail: canecorsoklub@email.cz.

Genetický test je prováděn z DNA izolované buď z buněk krve nebo z buněk sliznice ústní dutiny. Pro vyšetření je nutné zaslat stěr sliznice ústní dutiny nebo krev ve zkumavce s EDTA.

Postup stěru sliznice ústní dutiny:

Videonávod k provedení stěru sliznice ústní dutiny naleznete na http://www.koreccorso.cz/odber-dna/. Stěr sliznice ústní dutiny se provádí buď kartáčkem pro stěry nebo vatovou tyčinkou. Vatová tyčinka by měla měla být jednostranná.

Nejméně 60 minut před odběrem psa nekrmte, nepodávejte mu ani jiné odměny či pochoutky. Před odběrem si umyjte ruce. Během celého procesu odebírání vzorku dbejte vždy na to, aby štětinky kartáčku nebo vatová část tyčinky nepřišly do styku se žádným jiným materiálem než s buňkami ústní sliznice psa, u kterého má být proveden stěr.

Kartáček nebo vatovou tyčinku vložte do úst psa a důkladně otírejte sliznici dutiny ústní (tzn. vnitřní strany tváří) a záhybů mezi dásněmi pohybem dopředu a dozadu (jako při čištění zubů) a zároveň kartáčkem nebo tyčinkou otáčejte, aby byla plně využita celá plocha. Pro úspěšný odběr je vhodné vyvíjet přiměřený lehký tlak na povrch sliznice. Vlastní stěr provádějte minimálně po dobu 15 sekund.

Kartáček nebo vatovou tyčinku nechte alespoň 5 minut oschnout na vzduchu.

Odběr proveďte na 2 kartáčky nebo na 3 vatové tyčinky.

Po odběru a oschnutí vložte kartáčky nebo vatové tyčinky do obálky. Obálku označte jménem psa a číslem vzorku, které Vám bylo přiděleno po zaplacení objednávky. Tuto obálku vložte i s vyplněným formulářem „Potvrzení identity testovaného jedince“ do větší obálky a zalepte. Obálku odešlete běžnou poštou (obyčejně nebo doporučeně) na adresu: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika. Obálku se vzorky a formulářem lze na výše uvedenou adresu přinést také osobně v době od 8 do 16 hod každý všední den. Mimo tento čas lze obálku se vzorky a formulářem nechat v zabezpečeném boxu u vchodu do laboratoře. Vždy doporučujeme se telefonicky objednat na +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478.

Stručné instrukce k odběru krve

Odběr krve provádí veterinární lékař! Krev je odebírána nesrážlivě do EDTA zkumavek. Dostačující množství je 0,5 ml až 1 ml plné krve.

Zkumavku označte jménem psa a číslem vzorku, které Vám bylo přiděleno po zaplacení objednávky. Při posílání krve poštou zajistěte zkumavku proti nárazu, aby nemohlo dojít k jejímu rozbití a vylití obsahu (např. obalte zkumavku ubrouskem). Zabalenou zkumavku vložte do igelitového sáčku. Sáček uzavřete a označte jménem psa a číslem vzorku, které Vám bylo přiděleno po zaplacení objednávky. Zkumavku v označeném sáčku vložte i s vyplněným formulářem „Potvrzení identity testovaného jedince“ do bublinkové obálky a odešlete běžnou poštou (obyčejně nebo doporučeně) na adresu: Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika. Obálku se vzorky a formulářem můžete na výše uvedenou adresu přinést také osobně v době od 8 do 16 hod každý všední den. Mimo tento čas lze obálku se vzorky a formulářem nechat v zabezpečeném boxu u vchodu do laboratoře. Vždy doporučujeme se telefonicky objednat na +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478.

Výsledky vám budou zaslány dle vámi zvoleného způsobu v objednávce.

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.