Od 1. 9. 2022 musí být pro uchovnění (viz podmínky pro uchovnění) a krytí (viz doplnění zápisního řádu čl. 5 odst. 5) proveden genetický test na DSRA laboratoří společnosti Genomia nebo společnosti LABOKLIN.

Zvolte si jednu z dohodnutých laboratoří a u ní objednejte vyšetření na DSRA.

Odběr vzorků pro vyhotovení genetického testu na DSRA a odeslání do laboratoře může provést pouze v ČR oprávněný veterinární lékař (viz předpisy KVL) nebo přímo daná laboratoř provádějící test. Osoba provádějící odběr vzorků je povinna ověřit identitu zvířete z čísla čipu a tuto identitu uvést do formuláře, který je zasílán společně se vzorkem.

Provedení testu na DSRA
v laboratoři Genomia

v horní části stránky klikněte
na tlačítko „Objednat vyšetření“, případně zvolte kombinaci testů DSRA a DNA profilu

Připomínáme, že pro uchovnění je potřeba aby:

Majitel psa nebo feny zaslal na adresu jednatele klubu následující dokumenty

  1. Originál průkazu původu
  2. Posudek z absolvované výstavy (viz podmínky chovnosti)
  3. Originál vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu (viz podmínky chovnosti)
  4. Barevnou fotografii psa nejlépe ve výstavním postoji
  5. Čestné prohlášení
  6. Prohlášení veterinárního lékaře v případě kupírování ocasu (viz výše)
  7. Vyhodnoceni DNA profilu psa
  8. Výsledek testu na DSRA psa

Výše zmiňované materiály je třeba odeslat na adresu jednatele klubu:
Iva Souralová, Dřevčice 11, 472 01 Dubá – Dřevčice

Viz podmínky chovnosti.

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.