Veškeré platby probíhají na účet Klubu č.: 55305530/0300.

Jako variabilní symbol při platbách používejte své identifikační číslo, pod kterým jste vedeni v Klubu (novým členům bude zasláno po zapsání do Klubu). Pro snadnější identifikaci plateb do poznámky, prosím, uvádějte své jméno, a čeho se Vaše platba týká (např. „členské příspěvky 2019“).

UPOZORNĚNÍ: Ceny zde uvedené nezahrnují cenu poštovného při zasílání tiskopisů poštou, ty je třeba uhradit ještě k těmto cenám navíc!

Členské příspěvky:

Roční řádné členství pro stávající členy 500 Kč
Roční řádné členství pro nové členy a pro platby po termínu splatnosti 700 Kč
Roční rodinné členství 50 Kč
Roční řádné členství člena výboru a revizora 50 Kč
Roční čestné členství zdarma

Termín splatnosti členských příspěvků je 1. března kalendářního roku, za který se příspěvek platí, s výjimkou členského příspěvku pro nové členy, který je splatný při podání přihlášky do Klubu. Roční členský příspěvek je platný pro kalendářní rok, za který se příspěvek platí, bez ohledu na to, kdy členství v kalendářním roce vzniklo nebo skončilo. Při skončení členství se zaplacený členský příspěvek nevrací.

Poplatky za poskytované služby:

Uchovnění psa/feny v Klubu:

Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (s vyhodnocením DKK) 250 Kč
Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (s vyhodnocením DKK a DLK) 100 Kč
Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (s vyhodnocením DKK, DLK a OCD) zdarma
Expresní uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (do 3 pracovních dnů) 500 Kč
Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy výboru a revizora zdarma
Uchovnění psa/feny v Klubu pro nečleny Klubu 1000 Kč

Pokud bude chtít majitel psa/feny zaslat průkaz původu zpět poštou, je nutné uhradit před zasláním průkazu původu zpět i poštovné ve výši 100,- Kč spolu s poplatkem za uchovnění.

Vystavení krycích listů:

Platnost krycího listu činí 2 roky. Platnost krycího listu, který byl vystaven členovi Klubu (tj. za zvýhodněnou cenu), zaniká dnem, kdy členovi Klubu členství v Klubu skončí.

Vystavení krycího listu pro člena Klubu 300 Kč
Expresní vystavení krycího listu pro člena Klubu (do 3 pracovních dnů) 500 Kč
Vystavení krycího listu pro člena výboru a revizora zdarma
Vystavení krycího listu pro nečlena Klubu 1000 Kč
Expresní vystavení krycího listu pro nečlena Klubu (do 3 pracovních dnů) 1500 Kč

Inzerce

Rozsah a podobu inzerce schvaluje výbor.

Inzerce na klubovém webu pro členy Klubu zdarma
Inzerce v klubové ročence pro členy Klubu zdarma
Inzerce na klubovém webu pro nečleny Klubu 100 Kč/měsíc

Termín splatnosti poplatků za poskytované služby je při podání žádosti o jejich poskytnutí.

Ceník členských příspěvků a poplatků za poskytované služby je účinný od 5. 4. 2019.

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.