Podmínky pro udělování titulu ČESKÝ ŠAMPION u plemene Cane Corso

Pro psy cane corso bez zkoušky z výkonu

Vzhledem k tomu, že podmínky pro udělování titulu českého šampiona u psů plemene cane corso byly schváleny na XV. valné hromadě ČMKU, liší se tyto podmínky od podmínek pro udělování českého šampiona pro ostatní plemena, které byly schváleny předsednictvem ČMKU.

Podmínky pro udělení titulu ČESKÝ ŠAMPION u psů plemene cane corso jsou následující:

6x CAC na výstavách pod záštitou ČMKU, minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok), 3x CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě, zbývající 3 tituly CAC mohou být z národní, klubové nebo speciální výstavy.

Pro psy cane corso se zkouškou z výkonu

Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů.

Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav – národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní.


Více na http://canecorsoklubcr.cz/2019/03/18/psi-cane-corso-mohou-nove-ziskat-titul-ceskeho-sampiona-bez-zkousky-z-vykonu/

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.