JAK SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

Členem klubu se může stát každý občan (starší 15 let), který souhlasí se stanovami a řády tohoto klubu.

Stačí následovat následující kroky 

 1. Stáhnout, vyplnit a podepsat přihlášku do klubu
 2. Na účet 55305530/0300 zaslat členský příspěvek 700 Kč, nebo tuto částku uhradit v hotovosti v sídle klubu
 3. Přihlášku spolu s kopií dokladu o zaplacení členského příspěvku zaslat poštou na adresu: 
  • Cane Corso klub Česká republika, z.s.
   Dukelských hrdinů 747/19
   170 00 Praha 7 
  • a elektronicky na e-mailovou adresu: canecorsoklub@email.cz
 4. Na Vámi uvedený e-mail zašleme potvrzení o přijetí do klubu a Vaše nově přidělené klubové číslo

Členství vzniká zaplacením členského příspěvku a přijetím přihlášky vedením klubu a zaniká:

a) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
b) vystoupením člena na základě písemného oznámení (zaslaného doporučeně do sídla klubu)
c) vyloučením
d) úmrtím člena
při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí


JAKÉ VÝHODY NA VÁS U NÁS ČEKAJÍ?

1/ Úzká specializace pouze na plemeno CC a z ní vyplývající pečlivost při posuzovaní exteriéru, povahy a zdraví plemene
2/ Slevy na akce pořádané Cane Corso klubem ČR
3/ Slevy na služby (uchovnění, krycí listy)
4/ Klubová ročenka
5/ Inzerce v klubové ročence zdarma (pokud máte zájem, obraťte se na adresu  canecorsoklub@email.cz
6/ Inzerce na internetových stránkách klubu zdarma ( canecorsoklub@email.cz )


Více o členství v Cane Corso klubu ČR se dočtete také ve stanovách klubu


POZOR
Změna termínu splatnosti členských příspěvků z konce ledna na 1. března daného roku!

Členské příspěvky pro řádné členy činí 500 Kč na rok. 
Členské příspěvky pro nové členy a pro platby po termínu splatnosti (vždy 1. 3. daného roku) činí 700 Kč.
Členské příspěvky pro nové členy na označené přihlášce (sleva pro odchovy v Cane Corso klubu ČR) činí 500 Kč.


Dále nabízíme tzv. RODINNÉ ČLENSTVÍ – příspěvek ve výši 50 Kč. Toto členství je určeno rodinným příslušníkům stávajících členů, na jeho základě může rodinný člen nárokovat slevy na výstavách a podobně ale nemá hlasovací právo na členských schůzích a je bez nároku na klubovou ročenku.


Pokud máte zájem o plemeno Cane Corso, případně i o členství v Cane Corso klubu Česká republika, doporučujeme Vám zhlédnout celé naše stránky. V případě nejasností kontaktujte kteréhokoliv člena klubového výboru.

Chcete-li se přihlásit do Cane Corso klubu ČR, tak prosím vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií dokladu o zaplacení zašlete prosím poštou na adresu: Cane Corso klub Česká republika, z.s.; Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, a elektronicky na e-mailovou adresu: canecorsoklub@email.cz.

Členské příspěvky zasílejte na klubový účet č.: 55305530/0300, nebo v hotovosti v sídle klubu. Pro první platbu členského příspěvku uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení. Pro další platby uvádějte jako variabilní symbol členské číslo, které Vám bude přiděleno výborem klubu.

Obratem obdržíte své identifikační číslo pod kterým budete v klubu vedeni a nejnovější výtisk zpravodaje. 
Své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO pod kterým jste vedeni v klubu BUDETE UVÁDĚT JAKO VARIABILNÍ SYMBOL PŘI PLATBĚ.  Na platby bez variabilního symbolu nebude brát klub zřetel (kromě nových členů, kteří své číslo obdrží později).

Pokud už členy Cane Corso klubu Česká republika jste a chcete tak být i nadále, platby na další rok prosím plaťe do 1. března daného roku! Pokud tak neučiníte, budete vyškrtnuti ze seznamu našich členů a o členství si budete muset zažádat znovu.