Podmínky pro udělování titulu ČESKÝ ŠAMPION u plemene Cane Corso

Pro psy cane corso bez zkoušky z výkonu

Vzhledem k tomu, že podmínky pro udělování titulu českého šampiona u psů plemene cane corso byly schváleny na XV. valné hromadě ČMKU, liší se tyto podmínky od podmínek pro udělování českého šampiona pro ostatní plemena, které byly schváleny předsednictvem ČMKU.

Podmínky pro udělení titulu ČESKÝ ŠAMPION u psů plemene cane corso jsou následující:

6x CAC na výstavách pod záštitou ČMKU, minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok), 3x CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě, zbývající 3 tituly CAC mohou být z národní, klubové nebo speciální výstavy.

Pro psy cane corso se zkouškou z výkonu

Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů.

Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav – národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní.


Více na http://canecorsoklubcr.cz/2019/03/18/psi-cane-corso-mohou-nove-ziskat-titul-ceskeho-sampiona-bez-zkousky-z-vykonu/

ZMĚNA KLUBOVÉ LEGISLATIVY

Výbor CCKČR schválil na svém jednání 2.7.2022 nové podmínky chovnosti, které budou účinné od 1.9.2022.

Dosavadní podmínky se rozšiřují o podmínku provedení testu na DSRA, přičemž uchovněni mohou být pouze dominantní homozygoti a heterozygoti.

Zároveň členská schůze 2. 7. 2022 schválila doplnění zápisního řádu, které bude účinné od 1. 9. 2022. Před vlastním krytím musí být proveden test na DSRA a alespoň jeden z jedinců u kterých se plánuje krytí musí být dominantní homozygot. Detaily jsou popsány zde.

SCHŮZE VÝBORU 2. 7. 2022

Vážení členové výboru,

dovoluji si svolat schůzi výboru CCKČR na sobotu 2. 7. 2022, která se uskuteční po skončení Klubové výstavy Cane Corso klubu ČR v místě konání výstavy (Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál),
s následujícím programem:

Příprava členské schůze
Doplnění podmínek pro uchovnění
Aktuální informace
Závěr

ČLENSKÁ SCHŮZE 2. 7. 2022

Vážení členové klubu,

výbor CCKČR svolává členskou schůzi CCKČR na sobotu 2. 7. 2021, která se uskuteční po skončení Klubové výstavy Cane Corso klubu ČR v místě konání výstavy (Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál),
s následujícím programem:

 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu členské schůze
 3. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2022
 4. Schválení zprávy revizora za rok 2022
 5. Aktuální informace výboru CCKČR
 6. Doplnění zápisního řádu
 7. Diskuse
 8. Závěr

Dokumenty, které budou předmětem schvalování, jsou k nahlédnutí v sídle CCKČR na adrese Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, Holešovice.

V Praze dne 19. 4. 2022
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda klubu

Psi s kupírovanýma ušima nebo kupírovaným ocasem u plemen, kde kupírování není součástí standardu FCI (tedy i cane corso) nebude možné od 1. ledna 2025 vystavovat na výstavách pořádaných pod záštitou FCI v žádné zemi, která je členem FCI. O této skutečnosti rozhodl generální výbor FCI.

Nová vyhláška, která upravuje minimální velikost výběhů a kotců a ochranu psů při chovu

Na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, ze dne 13. 10. 2021, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2021, byly určeny minimální velikosti prostor pro chov psa za účelem rozmnožování při počtu více jak 3 feny v chovatelské stanici.

 • Minimální velikost výběhu nebo jiného venkovního prostoru pro psa vyššího než 65 cm v kohoutku je 20 m2. Pro každého dalšího psa se povrchová plocha zvětší o 14 m2.
 • Minimální velikost kotce pro psa vyššího než 65 cm v kohoutku nebo fenu se štěňaty mladšími než 3 týdny je 5,5 m2. Pro každého dalšího psa se podlahová plocha zvětší o 3 m2. Minimální výška kotce je 1,8 m.
 • Minimální velikost kotce pro fenu se štěňaty staršími než 3 týdny a mladšími než 12 týdnů je 8 m2, má-li fena 1-3 štěňata. Od čtvrtého štěněte se podlahová plocha zvětšuje o 1,7 m2 pro každé další štěně. Minimální výška kotce je 1,8 m.

Výše uvedené minimální velikosti pro chov psa za účelem rozmnožování se vztahují na chovatele, který zahájil chov psa za účelem rozmnožování po 1. 11. 2021. Od 1. 7. 2022 se pak výše uvedené minimální velikosti vztahují na všechny chovatele, kteří chovají psa za účelem rozmnožování.

Celou vyhlášku o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování naleznete zde.

Vyhláška MZe č. 384-2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

ČLENSKÁ SCHŮZE 14.10.2021

Vážení členové klubu,

výbor CCKČR svolává členskou schůzi CCKČR na čtvrtek 14. 10. 2021 od 18.00 hod do sídla klubu na adrese Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 s následujícím programem:

 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu členské schůze
 3. Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu
  • rozšíření podmínek uchovnění – doložení DNA profilu psů jako nové podmínky chovnosti
  • kooptace člena výboru
 4. Schválení Doplnění Zápisního řádu
  • doložení DNA profilu psů jako nové podmínky zahraničního krytí
  • stanovení podmínek uznání chovnosti importovaných jedinců
 5. Volba člena výboru
 6. Diskuse
 7. Závěr

Dokumenty, které budou předmětem schvalování, jsou ke stažení zde:

V Praze dne 12. 8. 2021

RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda CCKČR

CCKČR hledá nového člena výboru

Výbor oznamuje, že člen výboru pan Denis Gacek oznámil 3. 7. 2021 předsedovi klubu, že rezignuje na svou funkci člena výboru v Cane Corso klubu ČR.
Prosíme členy klubu, kteří mají zájem o funkci člena výboru, který bude mít zodpovědnost za vedení agendy klubového šampiona a klubového grand šampiona, klubový facebook a přípravu podkladů pro klubovou ročenku, aby se písemně přihlásili na klubový e-mail (canecorsoklub@email.cz) do 23. 7. 2021.

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.