Psi Cane Corso mohou nově získat titul Českého šampiona bez zkoušky z výkonu

V sobotu 16. 3. 2019 proběhla za přítomnosti právníka ČMKU a notáře XV. Valná hromada ČMKU, která zvolila vedení ČMKU. Předsedou ČMKU byl znovu zvolen MVDr. Lubomír Široký.

Valná hromada schválila můj návrh týkající se změny v udělování titulu Český šampion pro psy plemene Cane Corso bez zkoušky z výkonu. Valná hromada po diskuzi a mém zdůvodnění návrh schválila. Jednání nebylo vůbec jednoduché vzhledem k tomu, že tento návrh minulá valná hromada v roce 2017 zamítla a dále proto, že zástupci dalších plemen požadovali, aby tato výjimka byla udělena i jim. To valná hromada schválit nemohla, protože žádosti o další výjimky nebyly včas podány. Schválení této výjimky pro Cane Corso ale otevírá cestu pro schválení obdobné výjimky i pro další plemena. Detailní podmínky pro udělování titulu Český šampion pro psy plemene Cane Corso budou zveřejněny na webu ČMKU a budou platit pravděpodobně od dubna. Podmínky by měly být následující: 6x CAC na výstavách pod záštitou ČMKU, minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok), 3x CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě, zbývající 3 tituly CAC mohou být z národní, klubové nebo speciální výstavy.

RNDr. Evžen Korec, CSc., předseda klubu

Změny v klubu

Vážení členové klubu,

dne 18.11.2018 proběhla mimořádná valná hromada našeho klubu, které se zúčastnilo 13 členů, což je za poslední období rekordní počet. Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za účast i za pomoc vyvést klub z katastrofální situace, do které se dostal. V souladu s avizovaným a schváleným programem byl na této mimořádné valné hromadě především doplněn výbor ČMKCC tak aby byl funkční a mohl řádně zabezpečovat činnost klubu. Novými členy výboru byli zvoleni Denis Gacek, Evžen Korec, Petra Nováková a Martina Orságová.

Na následném jednání výboru pak bylo rozhodnuto tak, že:

 • předsedou ČMKCC se stal pan RNDr. Evžen Korec, CSc.
 • jednatelkou ČMKCC slečna Iva Souralová
 • pokladníkem paní Petra Nováková
 • členem výboru odpovědným za evidenci klubových šampionů pan Denis Gacek
 • členem výboru odpovědným za koordinaci klubových akcí paní Martina Orságová
 • členem výboru odpovědným za agendu krycích listů, průkazů původu a chovnosti psů slečna Iva Souralová

Na mimořádné valné hromadě byly rovněž v rámci organizačních opatření předneseny následující body:

 • Členové klubu byli seznámeni s tím, že jedinými oficiálními webovými stránkami klubu jsou ty na adrese www.canecorsoklubcr.cz
 • Členové klubu byli seznámeni s tím, že platby vůči ČMKCC probíhají výhradně jedním z těchto způsobů:
  • platbou na účet číslo 55305530/0300; ČSOB Mělník
   variabilní symbol: členské číslo platícího člena
   pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky: účel platby (např. uchovnění, členský příspěvek)
  • složenkou na adresu: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 Nebužely 
   do zprávy pro adresáta uvádějte: členské číslo a účel platby (např. 121, krycí list)
  • hotově do pokladny pokladníkovi: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 Nebužely

Výbor ČMKCC