První výskyt závažného geneticky přenosného onemocnění (DSRA) u psů plemene cane corso v České republice

RNDr. Evžen Korec, CSc. předseda Cane Corso klubu ČR

Cane corso je velmi zdravé plemeno, u kterého se vyskytuje minimum geneticky přenosných onemocnění. DSRA (Dental-Skeletal-Retinal Anomaly – české jméno choroby zatím neexistuje) je geneticky přenosné onemocnění, které bylo poprvé popsáno u psů plemene cane corso v roce 2021. Toto onemocnění se klinicky projevuje křehkým průsvitným chrupem, kterému chybí sklovina, což způsobuje lámavost zubů. Nemoc dále způsobuje abnormální neproporcionální růst končetin a progresivní degeneraci sítnice, která se projeví zhoršeným zrakem až oslepnutím. DSRA nelze léčit. Onemocnění je způsobeno změnou v 1 genu a dědí se autosomálně recesivně. Zdraví psi (dominantní homozygoti) mají oba geny nezměněné. Přenašeči mají 1 gen nezměněný a 1 změněný, chorobou netrpí, ale změněný gen předávají na své potomstvo. Nemocní psi jsou recesivní homozygoti, kteří mají oba geny změněné.

Pes Beverly z Koláčkova ranče ve vlastnictví pana Martina Kudely projevoval příznaky DSRA, ale přesnou diagnózu nebyli schopni veterináři stanovit. Teprve genetický test provedený v německé diagnostické laboratoři Laboklin stanovil bez jakékoliv pochybnosti DSRA.

Naše výzkumná skupina v ZOO Tábor provedla dále otestování sourozenců tohoto psa genetickým testem v Laboklinu. Výsledky jsou shrnuty v následujícím schématu.

Obrázek 1: Bax z Koláčkova ranče – zuby jsou průsvitné a nemají žádnou sklovinu, oligodontie je zjevná

Obrázek 2: Bax z Koláčkova ranče – výrazně kratší přední končetiny

Bax z Koláčkova ranče trpěl příznaky DSRA a přítomnost obou změněných genů u něj byla potvrzena. Jedná se o recesivního homozygota.

Boy z Koláčkova ranče byl heterozygot s 1 změněným genem bez příznaků onemocnění.

Bondie z Koláčkova ranče byla dominantním homozygotem s oběma nezměněnými geny. Klinicky byla bez příznaků onemocnění.

Beverly z Koláčkova ranče trpěla příznaky DSRA a přítomnost obou pozměněných genů u ní byla potvrzena. Jedná se o recesivního homozygota.

Z těchto výsledků vyplývá, že rodiče Rothorm JY Dream All Over the World (ze španělské chovatelské stanice) a Amanda z Koláčkova ranče jsou přenašeči tj. heterozygoti, u nichž se sice nemoc neprojevila, ale přenášejí ji na své potomstvo.

Výskyt této velmi závažné geneticky přenosné choroby u cane corso má zásadní důsledky pro organizaci chovu. Všichni psi a feny, které se účastní chovu, by měli být testováni genetickým testem na přítomnost DSRA. Tento test provádí nejen německý Laboklin, ale nyní i česká laboratoř Genomia z Plzně. Z chovu by měli všichni odpovědní chovatelé vyřazovat nejen psy trpícími onemocněním (recesivní homozygoty) ale i přenašeče (heterozygoty). Zájemci o štěně by měli po chovatelích požadovat genetický test obou rodičů a tím vyloučit možnost choroby i přenašečství u štěňat.

Chovatelské kluby by měly upravit podmínky uchovnění psů a fen a podmínky krytí, tak aby všichni psi a feny uvažovaní pro chov byli otestováni na DSRA a z chovu byli vyřazováni nemocní psi a i přenašeči. Jedině tak bude zabráněno dalšímu šíření DSRA v populaci cane corso.


Poděkování: Děkuji panu Martinovi Kudelovi, majiteli feny Beverly z Koláčkova ranče, za poskytnutí klinických zpráv a za iniciaci výzkumu vedoucí k této studii. Dále děkuji panu Jiřímu Petlachovi (Boy z Koláčkova ranče), paní Pavlíně Škvorové (Bax z Koláčkova ranče) a paní Andree Zelnické (Bondie z Koláčková ranče) za poskytnutí vzorků bukálního stěru jejich psů.


Tento článek si můžete přečíst také na portálu eCanis.cz.

Tento článek je populární verzi odborné publikace The First Confirmed Case of Dental-Skeletal-Retinal-Anomaly (DSRA) in the Cane Corso Italiano Dog Breed in the Czech Republic – Autoři: RNDr. Evžen Korec, CSc.; Mgr. Petra Elblová, Ing. Jana Králová opublikované v americkém veterinárním časopise Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences 24.1.2022

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.