Vážení členové klubu,

výbor CCKČR svolává členskou schůzi CCKČR na čtvrtek 25. 6. 2020 od 19.00 hod na adrese Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 s následujícím programem:

 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu členské schůze
 3. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2019
 4. Schválení zprávy revizora za rok 2019
 5. Doplnění Bonitačního řádu
 6. Doplnění podmínek k zápisnímu řádu
 7. Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu
  • Změna podmínek uchovnění psů a fen v CCKČR
  • Klubová výstava CCKČR v roce 2021
  • Mimořádná speciální výstava cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021
  • Světové setkání chovatelů psů plemene cane corso při Světové výstavě psů v roce 2021
 8. Diskuse
 9. Závěr

Dokumenty, které budou předmětem schvalování, jsou k nahlédnutí v sídle CCKČR na adrese Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, Holešovice.

V Praze dne 14. 2. 2020
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda CCKČR

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.