Na schůzi výboru a členské schůzi konané 2.7.2022 v Klatovech byly schváleny tyto důležité dokumenty, které jsou zveřejněny na klubovém webu:

Vzhledem k výskytu velmi vážného geneticky přenosného onemocnění DSRA klub schválil povinnost provádění testu na DSRA a to jak jako podmínku pro uchovnění, tak jako podmínku před vlastním krytím.

Test na DSRA musí být proveden v české laboratoři Genomia, kam lze vzorek zaslat prostřednictvím jakéhokoliv v ČR oprávněného veterináře, nebo německé laboratoři Laboklin, kam mohou vzorky zasílat pouze veterinární lékaři, kteří mají s Laboklinem uzavřenou smlouvu. Odběr vzorků pro test a zaslání do laboratoře může provádět jen v ČR oprávněný veterinární lékař nebo přímo laboratoř, přičemž osoba odebírající vzorek je povinna zkontrolovat číslo čipu a tuto skutečnost uvést v protokolu.

Nově může být uchovněn pouze jedinec, který je dominantním homozygotem (nese obě původní nezmutované alely) nebo heterozygotem (nesoucí jednu původní a jednu zmutovanou alelu).

Před vlastním krytím musí být otestováni i jedinci, kteří již jsou chovní a musí být splněna podmínka, že alespoň jeden z jedinců, u kterých se plánuje krytí, musí být dominantní homozygot.

Jak vyplývá z nově schváleného Doplnění zápisního řádu, je možné provádět krytí feny v zahraničí za předpokladu, že fena je dominantním homozygotem. Vzhledem k tomu, že odběr vzorku na DSRA a kontrolu čipu musí provádět v ČR oprávněný veterinární lékař nebo laboratoř Genomia nebo Laboklin, nelze uznat předložení testu DSRA od zahraničního chovatele.

Toto opatření vstupuje v platnost počínaje 1.9.2022.

Pokud bude kdokoliv z členů klubu chtít další vysvětlení nebo pomoc při organizaci testu na DSRA, může se kdykoliv obrátit na předsedu klubu RNDr. Evžena Korce, CSc.

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.