POZVÁNKA NA SCHŮZI VÝBORU 2022
Cane Corso klubu Česká republika, z.s. (CCKČR)
konanou dne 2. 7. 2022

Vážení členové výboru,

dovoluji si svolat schůzi výboru CCKČR na sobotu 2. 7. 2022, která se uskuteční po skončení Klubové výstavy Cane Corso klubu ČR v místě konání výstavy (Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál),
s následujícím programem:

  1. Příprava členské schůze
  2. Doplnění podmínek pro uchovnění
  3. Aktuální informace
  4. Závěr

V Praze dne 19. 4. 2022
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.