POZVÁNKA NA SCHŮZI VÝBORU 2022
Cane Corso klubu Česká republika, z.s. (CCKČR)
konanou dne 2. 7. 2022, od 15:00

Vážení členové výboru,

dovoluji si svolat schůzi výboru CCKČR na sobotu 2. 7. 2022, která se uskuteční po skončení Klubové výstavy Cane Corso klubu ČR v místě konání výstavy (Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál, místnost pro rozhodčí),
s následujícím programem:

  1. Příprava členské schůze
  2. Doplnění podmínek pro uchovnění
  3. Aktuální informace
  4. Závěr

V Praze dne 19. 4. 2022
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.