POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Cane Corso klubu Česká republika, z.s. 2023
konanou dne 2. 9. 2023, od 12:00

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi Cane Corso klubu Česká republika, která se uskuteční v sobotu 2.9.2023 od 12:00. Letos se uskuteční na zcela výjimečném místě a to v restauraci v areálu Zoologické zahrady Tábor, na adrese Tábor – Větrovy č.p. 10. Každý člen našeho klubu včetně jeho doprovodu (maximálně 4 další osoby) má v tento den do areálu ZOO vstup zdarma. Po skončení schůze bude následovat VIP prohlídka zoologické zahrady, při které budou otevřeny výběhy a voliéry zvířat a vy a váš doprovod budete mít možnost bezprostředního kontaktu s vybranými zvířaty. Doufám, že se ve velkém počtu schůze a i následné VIP komentované prohlídky zoologické zahrady zúčastníte.

Velmi podstatnou součástí programu bude volba členů výboru. Aby klub mohl bezproblémově dál fungovat, je nutné sejít se na členské schůzi v maximálním počtu a členy výboru zvolit.

Prosím o sdělení do 31.7.2023 na e-mail canecorsoklub@email.cz , zda se členské schůze zúčastníte a kolik osob Vás bude doprovázet.

Současně žádáme všechny členy klubu, kteří mají zájem o zvolení za člena výboru a splňují podmínky pro možné zvolení, aby poslali do 31.7.2023 na email canecorsoklub@email.cz informaci o svém zájmu, krátké představení své osoby a informaci o činnosti, kterou by chtěli ve výboru vykonávat.

Členská schůze bude probíhat podle následujícího programu:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Schválení programu členské schůze
  3. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2022
  4. Schválení zprávy revizora za rok 2022
  5. Aktuální informace výboru CCKČR
  6. Volba členů výboru a revizora CCKČR pro další volební období
  7. Diskuse
  8. Závěr

Pozvánka je ke stažení zde

Dokumenty, které budou předmětem schvalování, jsou k nahlédnutí v sídle CCKČR na adrese Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, Holešovice.

V Praze dne 27. 6. 2023
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.