Informace o přihlašovaném jedinci

  Pohlaví:
  Údaje o majiteli psa
  Adresa majitele psa
  Údaje o chovateli psa


  Pes 2

  Pohlaví:
  Pes 3

  Pohlaví:
  Pes 4

  Pohlaví:
  Pes 5

  Pohlaví:


  Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.