Doposud ocenení psi titulem „KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE CC KLUBU ČR“

(Dříve „KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE ČMKCC“)

Geezer
JCh, Ch
Elbis Hlinecký svah – Eda
Osaca Corso z Máchova kraje – Valentinka
Atrey Pejabe
Damon Mat Atison
Míťa – Baby Chicory z Hrdlořez
Doris Cacobes
Roxy – Apula Leny Fay
Valeria Edimark
Sean Connery

Řád pro udělení titulu „Klubový šampion práce CC KLUBU ČR“

Bodovací tabulka

jakákoli účast na zkouškách nebo závodech dle NZŘ nebo MZŘ1 b.
zkouška splněná na známku v ýborná20 b.
zkouška splněná na známku velmi dobrá15 b.
zkouška splněná na jinou známku10 b.
zkouška vyššího typu – 1. stupeň a výše (dle NZŘ, MZŘ, IPO)+ 10 b.
speciální zkouška (canis., obranářská, stopařská, záchranářská)+ 10 b.
1. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ10 b.
2. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ8 b.
3. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ6 b.
4. a 5. místo na závodech dle NZŘ nebo MZŘ5 b.
účast na soutěžích na Víkendu s CC1 b.
1. místo na soutěžích Víkendu s CC10 b.
2. místo na soutěžích Víkendu s CC8 b.
3. místo na soutěžích Víkendu s CC6 b.

Podmínky pro zisk titulu
– majitel psa nebo feny musí být členem klubu nejméně 2 roky
– body se započítávají od roku 2002
– pes nebo fena musí nasbírat 100 bodů

Zisk titulu „Klubový šampion práce“ neopravňuje psa ke vstupu do výstavní třídy šampionů/ vítězů!!!

Body se sčítají, např. za účast na zkoušce dle NZŘ a při získání známky výborná tedy obdržíte celkem 31 bodů (1 b. za účast na zkoušce, 10 b. za splnění zkoušky vyššího typu a 20 b. za splnění zkoušky na známku výborná).

zde ke stažení TABULKA PRO ZAPISOVÁNÍ BODŮ

K vyplněné TABULCE je nutné přiložit fotokopii PRŮKAZU PŮVODU PSA a fotokopie výstavních posudků.

Na zaslané tabulky bez přiložených dokladů o splněných zkouškách či účasti na závodech nebude brán zřetel.

Pokud nasbíráte potřebných 100 bodů, zašlete vše potřebné na e-mail:  canecorsoklub@email.cz , předmět klubový šampion práce.


Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.