POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Cane Corso klubu Česká republika, z.s. 2024
konanou dne 21. 9. 2024, od 13:00

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi Cane Corso klubu Česká republika, která se uskuteční v sobotu 21. 9. 2024 od 13:00. Letos opět na zcela výjimečném místě a to v restauraci v areálu Zoologické zahrady Tábor, na adrese Tábor – Větrovy č.p. 10. Každý člen našeho klubu včetně jeho doprovodu (maximálně 4 další osoby) má v tento den do areálu ZOO vstup zdarma. Po skončení schůze bude následovat VIP prohlídka zoologické zahrady, při které budou otevřeny výběhy a voliéry zvířat a vy a váš doprovod budete mít možnost bezprostředního kontaktu s vybranými zvířaty. Doufám, že se ve velkém počtu schůze a i následné VIP komentované prohlídky zoologické zahrady zúčastníte.

Členská schůze bude probíhat podle programu, který bude zveřejněn v dostatečném předstihu.

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Schválení programu členské schůze
  3. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2023
  4. Schválení zprávy revizora za rok 2023
  5. Doporučení výboru ohledně testování geneticky přenosných chorob
  6. Aktuální informace výboru CCKČR
  7. Diskuse
  8. Závěr

V Praze dne 14. 5. 2024
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.