Členská schůze 3. 7. 2021

Vážení členové klubu, výbor CCKČR svolává členskou schůzi CCKČR na sobotu 3. 7. 2021, která se uskuteční po skončení Klubové výstavy Cane Corso klubu ČR v místě konání výstavy (Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál)… Více informací

Nové povinnosti chovatelů psů

Na základě novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, byly uloženy chovatelům psů další povinnosti. Jedna z nejvýznamnějších se týká nutnosti předat při prodeji štěněte narozeného po 1.2.2021 kupujícímu informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o něj a kopii „Evidenčního listu vrhu“ nebo jiný dokument obsahující zákonem stanovené údaje, tzv. „Převodní list štěněte“. Přesněji je tato povinnost popsána v Informaci Ministerstva zemědělství zde.

Evidenční list vrhu je dokument, jehož vzor je závazně stanoven, a který je chovatel povinen vyplnit vždy u každého vrhu a minimálně další 3 roky od narození štěňat archivovat.

Převodní list štěněte je dokument, jehož forma není závazně daná, avšak obsahující zákonem stanovené povinné údaje, které chovatel musí novému chovateli prokazatelně předat.

Vzory byly převzaty ze stránek Ministerstva zemědělství.

Další povinnosti chovatelů vzešlé z výše uvedené změny právních předpisů jsou přehlednou formou shrnuty v rozboru Ministerstva zemědělství zde, případně v informaci Českomoravské kynologické unie zde.

Hospodaření klubu v r. 2018

Hospodaření klubu v r. 2018 skončilo ztrátou. Ta byla způsobena nehospodárným jednáním minulé předsedkyně. Valná hromada klubu konaná dne 4. 4. 2019 zásadně odsoudila hospodaření klubu, za které minulá předsedkyně odpovídala. Ztráta byla způsobena hlavně tím, že si minulá předsedkyně nechala proplácet letenky ze Španělska, náklady na vlastní reprezentaci a další výdaje.

Psi Cane Corso mohou nově získat titul Českého šampiona bez zkoušky z výkonu

V sobotu 16. 3. 2019 proběhla za přítomnosti právníka ČMKU a notáře XV. Valná hromada ČMKU, která zvolila vedení ČMKU. Předsedou ČMKU byl znovu zvolen MVDr. Lubomír Široký.

Valná hromada schválila můj návrh týkající se změny v udělování titulu Český šampion pro psy plemene Cane Corso bez zkoušky z výkonu. Valná hromada po diskuzi a mém zdůvodnění návrh schválila. Jednání nebylo vůbec jednoduché vzhledem k tomu, že tento návrh minulá valná hromada v roce 2017 zamítla a dále proto, že zástupci dalších plemen požadovali, aby tato výjimka byla udělena i jim. To valná hromada schválit nemohla, protože žádosti o další výjimky nebyly včas podány. Schválení této výjimky pro Cane Corso ale otevírá cestu pro schválení obdobné výjimky i pro další plemena. Detailní podmínky pro udělování titulu Český šampion pro psy plemene Cane Corso budou zveřejněny na webu ČMKU a budou platit pravděpodobně od dubna. Podmínky by měly být následující: 6x CAC na výstavách pod záštitou ČMKU, minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok), 3x CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě, zbývající 3 tituly CAC mohou být z národní, klubové nebo speciální výstavy.

RNDr. Evžen Korec, CSc., předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.