ČLENSKÁ SCHŮZE 21. 9. 2024

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Cane Corso klubu Česká republika, z.s.  2024
konanou dne 21. 9. 2024, od 13:00 v ZOO Tábor

Vážení členové klubu,

dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi Cane Corso klubu Česká republika, která se uskuteční v sobotu 21. 9. 2024 od 13:00. Letos opět na výjimečném místě a to v restauraci v areálu Zoologické zahrady Tábor, na adrese Tábor – Větrovy č.p. 10. Každý člen našeho klubu včetně jeho doprovodu (maximálně 4 další osoby) má v tento den do areálu ZOO vstup zdarma. Po skončení schůze bude následovat VIP prohlídka zoologické zahrady, při které budou otevřeny výběhy a voliéry zvířat a vy a váš doprovod budete mít možnost bezprostředního kontaktu s vybranými zvířaty. Doufám, že se ve velkém počtu schůze a i následné VIP komentované prohlídky zoologické zahrady zúčastníte.

Prosím o sdělení do 15.8.2024 na e-mail canecorsoklub@email.cz , zda se členské schůze zúčastníte a kolik osob Vás bude doprovázet.

Členská schůze bude probíhat podle programu, který bude zveřejněn s dostatečným předstihem.

V Praze dne 14. 5. 2024
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.