ZMĚNA KLUBOVÉ LEGISLATIVY

Výbor CCKČR schválil na svém jednání 2.7.2022 nové podmínky chovnosti, které budou účinné od 1.9.2022.

Dosavadní podmínky se rozšiřují o podmínku provedení testu na DSRA, přičemž uchovněni mohou být pouze dominantní homozygoti a heterozygoti.

Zároveň členská schůze 2. 7. 2022 schválila doplnění zápisního řádu, které bude účinné od 1. 9. 2022. Před vlastním krytím musí být proveden test na DSRA a alespoň jeden z jedinců u kterých se plánuje krytí musí být dominantní homozygot. Detaily jsou popsány zde.

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.