SCHŮZE VÝBORU 2. 7. 2022

Vážení členové výboru,

dovoluji si svolat schůzi výboru CCKČR na sobotu 2. 7. 2022, která se uskuteční po skončení Klubové výstavy Cane Corso klubu ČR v místě konání výstavy (Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál),
s následujícím programem:

Příprava členské schůze
Doplnění podmínek pro uchovnění
Aktuální informace
Závěr

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.