ČLENSKÁ SCHŮZE 2. 7. 2022

Vážení členové klubu,

výbor CCKČR svolává členskou schůzi CCKČR na sobotu 2. 7. 2021, která se uskuteční po skončení Klubové výstavy Cane Corso klubu ČR v místě konání výstavy (Nerudova 721, Klatovy III, 339 01 Klatovy – Sportovní areál),
s následujícím programem:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Schválení programu členské schůze
  3. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření CCKČR za rok 2022
  4. Schválení zprávy revizora za rok 2022
  5. Aktuální informace výboru CCKČR
  6. Doplnění zápisního řádu
  7. Diskuse
  8. Závěr

Dokumenty, které budou předmětem schvalování, jsou k nahlédnutí v sídle CCKČR na adrese Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7, Holešovice.

V Praze dne 19. 4. 2022
RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.