ČLENSKÁ SCHŮZE 14.10.2021

Vážení členové klubu,

výbor CCKČR svolává členskou schůzi CCKČR na čtvrtek 14. 10. 2021 od 18.00 hod do sídla klubu na adrese Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7 s následujícím programem:

 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu členské schůze
 3. Aktuální informace výboru CCKČR o činnosti klubu
  • rozšíření podmínek uchovnění – doložení DNA profilu psů jako nové podmínky chovnosti
  • kooptace člena výboru
 4. Schválení Doplnění Zápisního řádu
  • doložení DNA profilu psů jako nové podmínky zahraničního krytí
  • stanovení podmínek uznání chovnosti importovaných jedinců
 5. Volba člena výboru
 6. Diskuse
 7. Závěr

Dokumenty, které budou předmětem schvalování, jsou ke stažení zde:

V Praze dne 12. 8. 2021

RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda CCKČR

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.