Nové povinnosti chovatelů psů

Na základě novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, byly uloženy chovatelům psů další povinnosti. Jedna z nejvýznamnějších se týká nutnosti předat při prodeji štěněte narozeného po 1.2.2021 kupujícímu informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o něj a kopii „Evidenčního listu vrhu“ nebo jiný dokument obsahující zákonem stanovené údaje, tzv. „Převodní list štěněte“. Přesněji je tato povinnost popsána v Informaci Ministerstva zemědělství zde.

Evidenční list vrhu je dokument, jehož vzor je závazně stanoven, a který je chovatel povinen vyplnit vždy u každého vrhu a minimálně další 3 roky od narození štěňat archivovat.

Převodní list štěněte je dokument, jehož forma není závazně daná, avšak obsahující zákonem stanovené povinné údaje, které chovatel musí novému chovateli prokazatelně předat.

Vzory byly převzaty ze stránek Ministerstva zemědělství.

Další povinnosti chovatelů vzešlé z výše uvedené změny právních předpisů jsou přehlednou formou shrnuty v rozboru Ministerstva zemědělství zde, případně v informaci Českomoravské kynologické unie zde.