Psi Cane Corso mohou nově získat titul Českého šampiona bez zkoušky z výkonu

V sobotu 16. 3. 2019 proběhla za přítomnosti právníka ČMKU a notáře XV. Valná hromada ČMKU, která zvolila vedení ČMKU. Předsedou ČMKU byl znovu zvolen MVDr. Lubomír Široký.

Valná hromada schválila můj návrh týkající se změny v udělování titulu Český šampion pro psy plemene Cane Corso bez zkoušky z výkonu. Valná hromada po diskuzi a mém zdůvodnění návrh schválila. Jednání nebylo vůbec jednoduché vzhledem k tomu, že tento návrh minulá valná hromada v roce 2017 zamítla a dále proto, že zástupci dalších plemen požadovali, aby tato výjimka byla udělena i jim. To valná hromada schválit nemohla, protože žádosti o další výjimky nebyly včas podány. Schválení této výjimky pro Cane Corso ale otevírá cestu pro schválení obdobné výjimky i pro další plemena. Detailní podmínky pro udělování titulu Český šampion pro psy plemene Cane Corso budou zveřejněny na webu ČMKU a budou platit pravděpodobně od dubna. Podmínky by měly být následující: 6x CAC na výstavách pod záštitou ČMKU, minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok), 3x CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě, zbývající 3 tituly CAC mohou být z národní, klubové nebo speciální výstavy.

RNDr. Evžen Korec, CSc., předseda klubu

Některé fotografie zachycují jedince s kupírovanýma ušima. Kupírování uší je dle současné legislativy zakázáno zákonem.