Změny v klubu

Vážení členové klubu,

dne 18.11.2018 proběhla mimořádná valná hromada našeho klubu, které se zúčastnilo 13 členů, což je za poslední období rekordní počet. Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za účast i za pomoc vyvést klub z katastrofální situace, do které se dostal. V souladu s avizovaným a schváleným programem byl na této mimořádné valné hromadě především doplněn výbor ČMKCC tak aby byl funkční a mohl řádně zabezpečovat činnost klubu. Novými členy výboru byli zvoleni Denis Gacek, Evžen Korec, Petra Nováková a Martina Orságová.

Na následném jednání výboru pak bylo rozhodnuto tak, že:

 • předsedou ČMKCC se stal pan RNDr. Evžen Korec, CSc.
 • jednatelkou ČMKCC slečna Iva Souralová
 • pokladníkem paní Petra Nováková
 • členem výboru odpovědným za evidenci klubových šampionů pan Denis Gacek
 • členem výboru odpovědným za koordinaci klubových akcí paní Martina Orságová
 • členem výboru odpovědným za agendu krycích listů, průkazů původu a chovnosti psů slečna Iva Souralová

Na mimořádné valné hromadě byly rovněž v rámci organizačních opatření předneseny následující body:

 • Členové klubu byli seznámeni s tím, že jedinými oficiálními webovými stránkami klubu jsou ty na adrese www.canecorsoklubcr.cz
 • Členové klubu byli seznámeni s tím, že platby vůči ČMKCC probíhají výhradně jedním z těchto způsobů:
  • platbou na účet číslo 55305530/0300; ČSOB Mělník
   variabilní symbol: členské číslo platícího člena
   pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky: účel platby (např. uchovnění, členský příspěvek)
  • složenkou na adresu: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 Nebužely 
   do zprávy pro adresáta uvádějte: členské číslo a účel platby (např. 121, krycí list)
  • hotově do pokladny pokladníkovi: Petra Nováková, Nebužely 15, 277 34 Nebužely

Výbor ČMKCC